در ادامه گسترش موج اعتراضات مردمی در کشورهای عربی اماراتی ها هم از قافله عقب نماندند و خواستار مشارکت در تصمیم گیریها شدند.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، فعالان اماراتی در بیانیه ای اینترنتی خواستار مشارکت دادن مردم در تصمیمات این کشور شدند.

در این بیانیه ذکر شده است که همه اعضای شورای عالی فدرال(پارلمان امارات) باید از سوی مردم انتخاب شوند و روند انتخاب آنها همانند کشورهای دموکراتیک جهان باشد.

بیانیه مذکور افزود: مشارکت در تصمیمات باید ادامه داشته باشد، زیرا قانون اساسی امارات براین نکته تاکید کرده است. متن قانون اساسی بر شکل گیری نظام دموکراتیک پارلمانی و آزاد تاکید داشته است.

این فعالان تاکید کردند که در مدت ۳۹ سال تاریخ از زمان شکل گیری امارات متحده عربی هیچ گونه تغییرات مطابق قانون اساسی صورت نگرفته است.

اصلاح طلبان اماراتی خطاب به شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر امارات تاکید کردند: با علم به اینکه شما به روند سریع تحولات منطقه و دنیا به سوی مشارکت دادن مردم واقف هستید خواهان انتخاب اعضای شورای ملی فدرال به صورت مستقیم از سوی مردم و دادن اعطای اختیارات بیشتر در زمینه قانونگذاری و نظارت بر امورهستیم.