رئيسجمهور يمن براي سركوب معترضان يمني از بمبهاي اسرائيلي و سلاحهاي نامتعارف استفاده ميكند.

به گزارش فارس، گزارش‌های منتشر شده از سوی کمیته پزشکی مستقر در میدان التحریر یمن که تظاهرات کنندگان آن را میدات تغییر نام گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که در جنایاتی که دولت " علی عبدالله صالح " دیکتاتور یمن علیه مردم این کشور و دانشجویان در دانشگاه صنعا مرتکب شده است، بیش از ۱۰۳ نفر شهید و یا زخمی شده‌اند.

این کمیته همچنین در گزارش خود که دیروز منتشر شد، فاش کرد که دولت یمن در کشتار مردم در میدان تغییر از بمب‌های مسموم و گازی اسرائیلی استفاده می‌کند که باعثخونریزی مغزی، تشنج و همچنین خفگی می‌شود.

در همین راستا هیئت ملی دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر در یمن به این روزنامه اعلام کرد که حال بسیاری از مصدومان این حادثه وخیم گزارش می‌شود.

بر اساس گزارش این سازمان نیروهای امنیتی عبدالله صالح برای متفرق کردن مردم از شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به سوی آنها و گاز اعصاب مسموم و سایر سلاح‌های ممنوعه استفاده می‌کنند که باعثشهادت یک شهروند یمنی و زخمی شدن بیش از هشتاد نفر دیگر شده است.

این ساز مان حقوق بشری موسوم به " هود " می‌افزاید که دهها نفر از مصدومانی که دیروز در میدان تغییر مجروح شده بودند، بعد از مدتی که از استنشاق این گازهای مسموم گذشت، حال عمومی آنها وخیم شد و حمله‌های تشنجی غیرعادی به آنها دست داده است، این موضوع نشان می‌دهد که گازهایی که برای متفرق کردن مردم در تظاهرات استفاده می‌شود، بر خلاف اعتقاد بعضی از مردم، گاز اشک‌آور نیست.

با وجود جنایات گسترده علیه مردم و قلع و قمع آنها در تظاهرات ضد دولتی، همچنان بر دامنه اعتراضات مردمی علیه دولت مرکزی افزوده شده و تعداد بیشتری برای ساقط کردن دیکتاتور این کشور به خیابان‌ها می‌ریزند، در همین راستا اعلام شده است که امروز تظاهرات گسترده ضد دولتی برای کنار زدن عبدالله صالح در یمن برگزار خواهد شد.

شورای جنبش اعتراضی برای آزادی جنوب یمن در استان " حضرموت " دیروز با صدور بیانیه‌ای از مردم خواست تا در تظاهرات گسترده پنجشنبه که مصادف با روز اسیر است، شرکت کنند.

"سالم بن دغار " سخنگوي رسمي اين شورا گفت: تظاهرات در روز اسير در تمام استانهاي جنوبي يمن برگزار خواهد شد و تظاهراتكنندگان با اسرايي كه هنوز در زندانهاي رژيم حاكم دربند هستند، ابراز همدردي خواهند كرد.