شبکه العربیه لحظاتی پیش از انفجار در خط لوله نفتی کرکوک به جیحان خبر داد.

به گزارش مهر، شایان ذکر است که این خط لوله که نفت عراق را به اسکله جیحان در جنوب ترکیه منتقل می کند تنها راه اصلی برای صدور نفت به خارج به شمار می رود. خطوط لوله نفت در شمال عراق بارها به وسیله افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و خسارات فراوانی به بار آورده است.