بي.بي.سي افزود: اين سه مرد با مشت، لگد و ضربات تفنگ مضروب شدند و مهاجمان كه اعضاي ارتش و پليس مخفي ليبي بودند، با صحنه سازي وانمود كردند كه قصد اعدام آنها را دارند.

بر پایه این گزارش، سه عضو تیم بی. بی. سی که دوشنبه بازداشت شده بودند برای ۲۱ ساعت محبوس بودند اما اکنون با هواپیما لیبی را ترک کرده اند.

این رسانه غربی می افزاید: نیروهای دولتی درگیر نبردی سنگین برای خارج کردن کنترل شهر زاویه از دست شورشیان هستند. این نیروها طی چهار روز اخیر با آتش تانک و توپخانه این شهر واقع در ۵۰ کیلومتری طرابلس را هدف گرفته اند.

به گفته این منبع خبری، خبرنگاران بی. بی. سی سعی داشتند با دور زدن موانع دولتی به شهر تحت محاصره زاویه برسند. آنها به یک پادگان بزرگ نظامی در طرابلس منتقل شدند. آنجا چشمبند و دستبند خوردند و مضروب شدند.

کریس کاب - اسمیت یکی از سه عضو تیم بی. بی. سی گفت: ' ما را رو به دیوار ردیف کردند. من نفر آخر بودم که صورتم به دیوار بود. نگاه کردم و یک فرد لباس شخصی با یک مسلسل کوچک دیدم. آن را روی گردن تک تک ما گذاشت. من چهره اش را دیدم و او سرم داد کشید. بعد به طرفم آمد سلاحش را روی گردنم گذاشت و دو بار ماشه را کشید، گلوله ها سوت کشان از کنار گوشم رد شد. سربازها فقط می خندیدند. '

بر پایه این گزارش، گفته می شود که فراس کیلانی عضو دیگر تیم بی. بی. سی که خبرنگاری فلسطینی الاصل است متحمل بیشترین خشونت شده است. دستگیرکنندگان به او گفتند که گزارش هایش درباره قیام مردمی در لیبی را نمی پسندند و او را به جاسوسی متهم کردند.

' گوکتای کورالتان ' فیلمبردار و عضو سوم این تیم گفت او مطمئن بود که کشته خواهند شد.

به گزارش این پایگاه خبری، تیم بی. بی. سی در جریان بازداشت، مواردی از شکنجه بازداشتی های لیبیایی که بسیاری از آنها اهل زاویه بودند را مشاهده کردند.

کورالتان گفت: ' نمی توانم توضیح بدهم که چقدر بد بود. بیشتر آنها(بازداشتی ها) سرشان پوشانده شده و دستشان خیلی محکم بسته شده بود، همه آنها دستان باد کرده و دنده های شکسته داشتند. درد می کشیدند. فریاد می زدند. '

كيلاني گفت: 'چهار نفر آنها (بازداشتي ها) در وضعيت خيلي بدي بودند. روي صورت و بدن آنها آثار شكنجه وجود داشت. يكي از آنها گفت كه حداقل دو تا از دنده هايش شكسته است. حداقل براي شش ساعت كمك مي كردم آب بخورند، بخوابند، ادرار كنند و از پهلو به پهلوي ديگر بگردند.'