به گزارش افکارنیوز:"ادریس ادبیش" در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: قذافی به خوبی می داند که غرب شاید درقبال برخی مسائل بشردوستانه و کشتار غیرنظامیان از سوی رژیم او تساهل به خرج دهد ؛ اما هرگز درباره منافع نفتی خود کوتاهی نخواهد کرد.

وی افزود: حمله به تاسیسات نفتی شاید نشانه آن باشد که رژیم قذاقی آخرین مراحل عمر خود را می گذراند و چه بسا حاوی این پیام است که قذافی پیش از رفتن از قدرت، خشک و تر را با هم خواهد سوزاند.

ادبیش درپاسخ به این سوال که آیا قذافی تاسیسات نفتی را برای فشار بر غرب بمباران کرده است، پیش بینی کرد که این اقدام، نتایج معکوسی برای قذافی به همراه داشته باشد زیرا غرب نشان داده است که از نوعی ماهیت پراگماتسیم برخوردار است به گونه ای که اگر منافع نفتی خود را خواسته باشد از دست بدهد، دیگر قذافی باقی نخواهد ماند.