به گزارش افکار به نقل از فارس، یک منبع نزدیک به معمر القذافی در گفتوگو با روزنامه اماراتی "البیان " گفت: ناپدید شدن معمر القذافی طی دو روز اخیر به این دلیل است که از خیانت دوستان خود رنج میبرد و میخواهد درباره اتفاقات کنونی و راههای خروج از بحران به تفکر عمیق بپردازد به ویژه با شروع انقلاب مردمی رابطهاش با بسیاری از نزدیکانش نیز دچار شکاف شده است.

البیان آورده است قذافی به این دلیل به وحشت افتاده است که مبادا حتی خلبانان وفاداراش مقر وی در طرابلس را با حمله هوایی هدف قرار دهند.

این منبع ادامه داد: قذافی به طور جدی به کناره‌گیری از قدرت و ترک لیبی می‌اندیشد قبل از اینکه هیچ دخالت خارجی که به دستگیری و محاکمه وی منجر می‌شود صورت گیرد. کشورش اکنون با فشارهای بین‌الملی خارجی روبه‌رو است که می‌تواند به محاصره وی و از بین رفتن فرصت‌‌ها برای خروجش از لیبی منجر شود.

منبع مذکور تاکید کرد که قذافی در شرایط کنونی ترک قدرت را پذیرفته است اما می‌خواهد این امر به صورت محترمانه صورت گیرد و فرصت نیز داشته باشد تا کشوری را که می‌خواهد در آنجا پناه بگیرد انتخاب کند.

البیان به نقل از این منبع آورده است که قذافی به طور جدی به دو گزینه چاد و نیجریه برای پناه گرفتن خود میاندیشد به ویژه که چند کشور درخواست وی برای پناهندگی را رد کردند.