فارس: در حاليكه ايران همكاري كاملي با آژانس بينالمللي انرژي اتمي داشته و اين امر در گزارشهاي اين نهاد سازمان ملل بارها منعكس شده اما گروه ۱+۵ در اقدامي جديد از ايران خواست تا با آژانس همكاري كند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه ۱ + ۵ در بیانیه مشترک خود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: ما از ایران می‌خواهیم تا همکاری کاملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد.

گروه ۱ + ۵ شامل روسیه، فرانسه، آمریکا، چین، انگلیس و آلمان است.

" گریگوری بردینیکوف " نماینده روسیه در آژانس اتمی از طرف ۱ + ۵ به مذاکرات ژنو و استانبول اشاره کرد و گفت که این گروه با ایده‌های کاربردی به منظور اعتمادسازی و تسهیل تعامل برای گفت‌وگوی سازنده با ایران در گفت‌وگوها مذکور شرکت کرد.

این در حالی است که ایران در مذاکرات استانبول مواردی را مطرح کرد که با مخالفت گروه ۱ + ۵ مواجه شد و به نوعی این گفت‌وگوها نیز به بن بست رسید.

بردینیکوف نیز گفت: در حالیکه هیچ نتیجه واقعی در استانبول حاصل نشد، ما به ایران برای تعامل در آینده در یک شرایط سازنده مشابه توجه می‌کنیم.

ایران مکررا اعلام کرده است آماده گفت‌وگو با گروه ۱ + ۵ بر اساس احترام به حقوق مسلم ایران و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اورانیوم در این کشور است.

اقدام جديد ۱+۵ پس از آن صورت ميگيرد كه يوكيا آمانو روز دوشنبه مجددا موضوع موسوم به "مطالعات ادعايي " درباره جنبه نظامي برنامه هستهاي ايران را مطرح كرد؛ موضوعي كه از جانب ايران به شدت رد شده و بارها تكرار شده است مداركي كه در اين باره توسط گروههاي مشكوك به آژانس اتمي ارائه شده فاقد اعتبار و جعلي است.