به گزارش افکارنیوز، نوری المالکی در سخنرانی خود در یک کنفرانس عشایری درباره برخی درخواست ها برای تشکیل یک اقلیم سنی نشین درمقابل یک اقلیم شیعه نشین هشدار داد و گفت که چنین امری باعثتجزیه عراق و تبعیض بین ملت عراق براساس گرایش های آنها خواهد شد.

المالکی تصریح کرد: همه ما باید احساس مسئولیت کرده و درباره توطئه ها برای تجزیه عراق که وحدت این کشور را تهدید می کند، محتاط و هوشیار باشیم. باید از خودمان بپرسیم که چرا این توطئه ها و درخواست ها مطرح می شود به گونه ای که برخی خواهان تشکیل یک اقلیم سنی نشین هستند به این امید که در مقابل آن یک اقلیم شیعه نشین تشکیل شود.نخست وزیر عراق ابراز اطمینان کرد که این امر باعث تجزیه عراق در راستاس تداوم سیاست حزب بعث (منحل شده) خواهد شد که تفرقه افکنی، به حاشیه راندن افراد، حذف و تبعیض بین عراقی ها را براساس گرایش های آنها در دستور کار خود قرار داده بود.