منابع پاکستانی آگاه که جنبش اسلامی اصلاحات موفق به تماس با آنها شد، گفتند که بحثها و توافقاتی در این زمینه با دولت پاکستان صورت گرفته ؛ ولی هنوز مشخص نیست که این عناصر به عربستان اعزام شده باشند.
افراد نزدیک به نایف بن عبد العزیزوزیر کشور عربستان سعودی از اقدام وی برای بکارگیری هزاران مزدور حرفه ای پاکستانی برای سرکوبی تظاهرات و اعتراض های مردمی در عربستان خبر دادند.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم به نقل از " جنبش اسلامی اصلاحات " حاکیست: این اقدام درچارچوب توافق دو جانبه سری بین مقام های اسلام آباد و ریاض صورت می گیرد.

منابع پاکستانی آگاه که جنبش اسلامی اصلاحات موفق به تماس با آنها شد، گفتند که بحثها و توافقاتی در این زمینه با دولت پاکستان صورت گرفته؛ ولی هنوز مشخص نیست که این عناصر به عربستان اعزام شده باشند.

منابع عربستانی پیش بینی می کنند که دولت این کشور در صورت شکست در سرکوب تظاهرات و فرونشاندن اعتراض های مردمی از عناصر مزدور پاکستانی برای سرکوبی تظاهرات استفاده کند.

نگرانی از پیوستن نیروهای امنیتی به مردم و مخالفان دولت از جمله دلایل استفاده مقام های عربستان از نیروهای سرکوبگر خارجی برای ساکت کردن موج مخالفت های گسترده و رو به افزایش در این کشور است.

منابع عربستانی اعتقاد دارند که نایف بن عبدالعزیز با بهره گیری از شگردهایی مانند دامن زدن به اختلافات طایفه ای و مذهبی تلاش می کند که به قلع و قمع مخالفان دولت بپردازد.

درهمین حال جنبش اسلامی اصلاحات تاکید کرد که این اقدام مقام های عربستان نتایج کاملا معکوسی به دنبال خواهد داشت و موجب تعجیل دذر سقوط نظام می شود.