سیلویو برلوسکنی سال گذشته سی و چهار میلیون یورو را صرف تفریحات شخصی و خرید هدیه برای دوستان و زنان شرکت کننده در میهمانی های خود کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه دیلی تلگراف نوشت: سیلویو برلوسکنی نخست وزیر میلیاردر ایتالیا که ثروت چهار و نیم میلیارد پوندی اش او را به سومین فرد ثروتمند ایتالیا تبدیل کرده است، سال گذشته مبلغ کلانی را صرف خرید هدیه برای دوستان و هواداران خود کرده است که از ان جمله صرف صد و بیست هزار یورو برای خرید کراوات و شال گردن است.

یکی از بیشترین مبالغ صرف شده در لیست خرید او صرف ششصد و هفتاد و پنج هزار یورو برای اجاره کاخی مشرف به دریا در یکی از مناطق ایتالیا بوده است.

او حدود ششصد و پنجاه هزار یورو را نیز در گالری های هنری و عتیقه فروشی ها صرف خرید از این فروشگاه ها کرده است.

بر اساس بررسی گردش مالی برلوسکنی که در روزنامه کوریه دلا سرا چاپ شده است و به دنبال اتهام ارتباط نامشروع او با یک دختر نوجوان مغربی صورت گرفته است، وی پانصد و شصت و دو هزار یورو را سال گذشته به چهارده زن داده است و تقریبا نیم میلیون یورو را نیز صرف گردش های هوایی کرده است.