يوسف قرضاوي، رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان بر خلاف فتواي معروف در خصوص بطلان روزه کسي که عمدا قي ميکند به صحت آن فتوا داد و گفت: مسلمانان با فقه روزه مخالفت کرده و در بيان مبطلات آن زيادهروي کردهاند.

به نوشته روزنامه کویتی " الوطن "، قرضاوی گفت: در مذهب حنفی ۶۰ مورد از مبطلات روزه ذکر شده که ارتباطی به غذا و مایعات و جماع ندارد و مبنای آن‌ها اجتهادات شخصی است.
وی خاطرنشان کرد: به عقیده من روزه کسی که عمدا قی کند صحیح است. همچنانکه برخی سرمه کشیدن و تزریق آمپول عضلانی را از مبطلات می‌شمارند، اما برخی دیگر مخالفند.
خاطرنشان مي شود، شيخ قرضاوي اين اظهارات را در سخنراني خود در موضوع: "ميانهروي و بازنگري در فقه روزه" بيان کرد. اين نشست توسط دانشکده تحقيقات اسلامي قطر برگزار شد.