نيروهاي امنيتي بحرين و اوباش حامي حکومت اين کشور در حالي که چماق و شمشير حمل ميکردند، به تظاهرکنندگاني که در اطراف مجموعه کاخهاي سلطنتي تجمع کرده بودند، حملهور شدند. در پي اين حمله ۷۷۴ زخمي شدند که ۱۰۷ نفر از آنان به دليل شدت جراحات در بيمارستان بستري شدهاند.

به گزارش پرس تی وی، این حادثه زمانی روی داد که معترضان، به سمت مجموعه کاخ‌های سلطنتی در شهر الرفاع، جایی که خاندان آل خلیفه در آن اسکان دارد، حرکت کردند.

گزارش‌ها حاکی است، در این تظاهرات هشت‌هزار نفر از جمله هزاران زن بحرینی شرکت داشتند.

معترضان در این تجمع همچنین بر لزوم برکناری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور، استعفای دولت و اصلاح قانون اساسی بحرین تاکید کردند.

بر پایه گزارش‌ها، برخی از اوباش حامی حکومت بحرین نیز چماق‌هایی به دست داشتند که روی آن‎ها میخ کوبیده شده بود.

پیش‌تر رژیم منامه اعتراضات را تهدیدی برای امنیت ملی توصیف کرده و تظاهرکنندگان را مسئول ناآرامی‌های اخیر این کشور دانسته بود.

مردم بحرین در هفته‌های اخیر با الهام از انقلاب‌های مردمی تونس و مصر و به دنبال موج اعتراضات ضد دولتی در کشورهای عربی، به خیابان‌ها آمده و علیه سیاست‌های دولت این کشور تظاهرات کرده‌اند.

گستردگي اعتراضهاي ضددولتي اخير در تاريخ بحرين بيسابقه و تلاشهاي مقامات اين کشور براي سرکوب اعتراضهاي مردمي بيفايده بوده است.