به گزارشافکارنیوز، اسناد مربوط به بودجه وزارت جنگ آمریکا حاکی از آن است که دولت آمریکا قصد دارد از سامانه گنبد آهنین حمایت مالی کند.

بنا بر این اسناد، واشنگتن ۲۲۰ میلیون دلار از بودجه سال مالی ۲۰۱۴ را به حمایت مالی از سامانه گنبد آهنین اختصاص می‌دهد.

وزارت جنگ آمریکا در بودجه‌ سال مالی ۲۰۱۴ مبلغ ۳ / ۲۲۰ میلیون دلار را به این مساله اختصاص می‌دهد. سال مالی ۲۰۱۴ از اکتبر ۲۰۱۳ آغاز می‌شود.

در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز این وزارتخانه ۷۰میلیون دلار و در سال ۲۰۱۱، ۲۰۴ میلیون دلار را به این سامانه اختصاص داد و قصد دارد در سال ۲۰۱۵ میلادی مبلغ ۱۶۷ میلیون دلار را به این مساله اختصاص دهد.