به گزارش افکارنیوز، جوانان عربستانی در شهر " القصیم " با برگزاری تجمع اعتراض آمیز، اقدام زندانبانان سعودی در اهانت به قرآن کریم را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز با سردادن شعارهایی، برکناری " محمد بن نایف " وزیر کشور را خواستار شدند.
آنان همچنین بر ضرورت آزادی فوری بازداشت شدگان سیاسی تأکید کردند.
برخی از بازداشت شدگان در زندان الحائر، در ملاقات با اعضای خانواده خود گفتهاند که بازرسان این زندان برای تحریک آنان نسخههای قرآن کریم را پرتاب کرده و لگدمال کردند. با اعتراض بازداشت شدگان به این اقدام اهانت آمیز، نیروهای امنیتی به آنها یورش برده و آنها را به زندان انفرادی منتقل کردند.