به گزارشافکارنیوز، آژانس دفاع موشکی پنتاگون برای سال مالی ۲۰۱۴ درخواست ۲۲۰ میلیون دلار و برای سال مالی ۲۰۱۵،۱۷۵. ۹ میلیون دلار جهت تقویت سامانه گنبد آهنین درخواست کرده است.
اگر این درخواست ها در فرآیند بودجه تصویب شود به ۴۸۶ میلیونی که آمریکایی ها برای تقویت سامانه دفاع موشکی اسرائیل علاوه بر بودجه رسمی مصوب هزینه کرده اند، افزوده خواهد شد.

ماه گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه ای به وزارت دفاع آمریکا اجازه داد علاوه بر بودجه مصوب کمک به صهیونیست ها در سال جاری، ۲۱۱ میلیون دلار دیگر برای سامانه دفاع موشکی رژیم صهیونیستی هزینه شود.
سال گذشته کنگره آمریکا اعلام کرد تا سال ۲۰۱۵، به میزان ۶۸۰ میلیون دلار برای تقویت دفاع موشکی رژیم صهیونیستی هزینه خواهد کرد.
اما آمریکایی ها می خواهند علاوه بر تقویت گنبد آهنین ۵۱۰ میلیون دلار تا سال ۲۰۱۸ برای مجهز کردن صهیونیست ها به موشک پیکان ۳ هزینه کنند.