به گزارش افکارنیوز، این اقدام خاخام‌های حریدی به مناسبت همزمانی روز گذشته با شصت و پنجمین سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در اعتراض به تشکیل این رژیم صورت گرفت.
شبکه ده تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری از این خاخام‌ها گفت که خاخام‌های حریدی پارچه نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود ملت یهود به ۶۵ سال تشکیل رژیم صهیونیستی اعتراض و این اقدام را محکوم می‌کند. بنابر اظهار شبکه ده تلویزیون رژیم صهیونیستی این خاخام‌ها همچنین روی پارچه نوشته‌های خود نوشته بودند که اسرائیل دولت یهودیان نیست، چون رژیمی نیست که به قوانین و شریعت تورات عمل کند.
شبکه ده تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش خود افزود که اقدام خاخامهای یهودی در سوزاندن پرچم اسرائیل موجب وقوع درگیریهایی بین اسرائیلیهای این منطقه با آنها شد که قضیه به دخالت نیروهای پلیس برای پایان دادن به درگیریها منجر شد.