رئيس جمهور هند كه براي مذاكره با احزاب سياسي به شهر "مانيپور " سفر كرده بود، هدف حمله تروريستي قرار گرفت.

به گزارش فارس، " پراتیپا پتیل " رئیس جمهور هند که برای مذاکره با برخی احزاب سیاسی به شهر " مانیپور " سفر کرده بود، در هنگام بازدید از این شهر مورد حمله تروریستی قرار گرفت.

هنگامی که وی در حال بازدید از برخی مراکز مذهبی شهر مانیپور بود یک بمب قوّی در نزدیکی محل حرکتش منفجر شد که این حادثه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.

مردم شهر مانيپور كه از هواداران حزب جبهه آزادي هستند، قبل از سفر رئيس جمهور هند به اين شهر به مدّت ۴۰ ساعت در مخالفت با ورود وي دست به اعتصاب غذا زده بودند.