دکتر "آلبرتو زانگریلو" جراح متخصص گفت: سیلویو برلوسکنی برای انجام این عمل جراحی احتیاج به بی هوشی کامل داشت و همین کار را هم با موفقیت انجام دادیم.

به گزارش پانا، بر اساس این گزارش در سال ۲۰۰۹ شخصی که بعدا اعلام شد که مشکل روانی داشته با یک مجسمه کوچک به نخست وزیر ایتالیا حمله کرد و ضربه محکمی را به صورت وی وارد نمود که باعثشکستگی چند استخان در صورتش گردید و در این مدت برای جویدن غذا دچار مشکل می شد.

گفتنی است که تخست وزیر ۷۸ ساله ایتالیا چندی پیش نیز برای خوش چهره شدن، به کاشت مو اقدام کرده است و هم اکنون نیز پرونده فساد اخلاقی و مالی وی در دادگاه میلان در دست بررسی است.