نام مراکش در فارسی از نام پایتخت کهن یعنی شهر مراکش برگرفته شده است، که واژه‌ای بربر به معنای " سرزمین خدا " است. نام Morocco در انگلیسی هم تغییر یافته واژه مراکش است. تا همین چند دهه اخیر هم این سرزمین در زبان عربی مراکش خوانده می‌شد. اخیرا، در سفر رئیس جمهور فرانسه، " سلما " با پوشیدن لباسی بسیار زیبا توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

کد خبر: 212241