به گزارشافکارنیوز، ‌ گروهی از مخالفان سیاست‌های خانم تاچر تهدید کرده بودند که با برگزاری تظاهرات اعتراضی، در جریان این مراسم اخلال خواهند کرد اما در مسیر حرکت اتومبیل حامل جنازه، نشانه‌ای از تظاهرات اعتراضی دیده نمی‌شد.

پس از مراسم کوتاه دعا در کلیسای سنت کلمنت دینز، تابوت پوشیده در پرچم بریتانیا بر یک عراده توپ باقی مانده از زمان جنگ اول جهانی قرار داده شد و با همراهی اسکورت نظامی متشکل از نمایندگان نیروهای سه گانه برای برگزاری مراسم رسمی مذهبی، به کلیسای جامع سنت پل حمل شد.

خانم تاچر در زمان نخست وزیری با اعزام نیروی نظامی به جزیره فالکلند - مالویناس - که توسط نیروهای آرژانتینی تصرف شده بود، این جزیره را بار دیگر به حاکمیت انگلیس بازگرداند.

ملکه بریتانیا و همسرش و جمعی از مقامات ارشد سیاسی، اجتماعی و نظامی داخلی و خارجی در مراسم مذهبی در کلیسای سنت پل حضور خواهند داشت.

همچنین، نگرانی‌هایی در مورد اقدامات تروریستی در جریان این مراسم وجود داشته است که به خصوص، انفجار اخیر در آمریکا آن را تشدید کرده است.

پلیس لندن گفته بود که برای حفظ امنیت این مراسم، تدابیر ویژه‌ای پیش بینی کرده است.

در مسیر حرکت جنازه به سوی کلیسای سنت پل، گروه قابل توجهی از مردم در دو طرف مسیر تجمع کرده بودند و از جنازه استقبال کردند اما در چند مورد، شعارهای پراکنده‌ای ظاهرا علیه مارگارت تاچر شنیده شد.

در یکی از نقاط این مسیر، پلاکارد دست نوشته ای نیز دیده می‌شد که در آن نسبت به هزینه برگزاری مراسم تشییع جنازه خانم تاچر اعتراض شده بود.

مراسم رسمی در کلیسای سنت پل در ساعت ١١ شد و دقایقی پیش، ملکه انگلیس و همسرش با اتومبیل به مقابل این کلیسا رسیدند و وارد آن شدند در حالیکه شمشیر موسوم به " شمشیر عزا " پیشاپیش آنان حمل می‌شد.

این شمشیر آخرین بار در مراسم تشییع جنازه وینستون چرچیل، یکی دیگر از نخست وزیران پیشین انگلیس حدود پنجاه سال پیش به کار رفت.

گارد احترام متشکل از نفرات چند واحد نظامی و همچنین تعدادی از بازنشستگان ارتش از تابوت حامل جنازه مارگارت تاچر در برابر کلیسای سنت پل استقبال کرد و تابوت برای برگزاری مراسم مذهبی به داخل کلیسا انتقال یافت.

علاوه بر ملکه و همسرش، دیوید کامرون، نخست وزیر، و اد میلیبند، رهبر حزب مخالف، نخست وزیران پیشین انگلیس، اعضای هیات دولت و شماری از سیاستمداران و مقامات پیشین از جمله همکاران مارگارت تاچر همراه به اعضای خانواده او حضور داشتند.

در این مراسم، دیوید کامرون آیاتی از انجیل قرائت کرد و سپس اسقف لندن در مراسم کلیسای جامع سنت پل در سخنانی گفت که این مراسم برای دعا و درخواست آمرزش مارگارت تاچر برگزار شده هر چند سیاست‌های نخست وزیر پیشین، موافقان و مخالفانی داشته باشد.

او گفت که خانم تاچر درخواست کرده بود که این مراسم به عنوان " یادبود " برگزار شود و جنبه بزرگداشت نداشته باشد تا سخنرانی‌هایی در ستایش او لازم باشد.

خانم تاچر پیرو کلیسای متدیست بود اما در ادامه مراسم، روحانیونی از فرقه‌های مختلف مسیحیت و سراسقف کانتربوری، عالی ترین مقام کلیسا انگلیکن، برای آمرزش او دعا کردند.

پس از خاتمه مراسم مذهبی، پیکر خانم تاچر توسط گارد احترام از کلیسای سنت پل خارج شد تا بنا بر وصیت او سوزانده و خاکستر او در محل بازنشستگان ارتش نگهداری شود.