به گزارشافکارنیوز،قدرت انفجار به اندازه ای بود که باعثقطع برق در مناطق اطراف شده است و همین امر با توجه به روی دادن این حادثه در ساعات اولیه شب، باعثشده است تلاش ها برای ارزیابی درست از خسارات و تلفات وارد آمده، دشوار باشد. شدت انفجار به اندازه ای بود که باعثشد به برخی از خانه ها و خودروهای اطراف نیز آسیب جدی وارد شود.

مقامات محلی، یک ورزشگاه فوتبال را برای انتقال مجروحان این حادثه اختصاص داده اند.

برخی از شبکه ها از کشته شدن شصت تا هفتاد نفر و زخمی شدن بیش از صد نفر در این حادثه خبر داده اند.

مدیر بیمارستان هیلکرست در ویکو گفت بسیاری از زخمی شدگانی که به بیمارستان این شهر منتقل شده اند، در وضعیت وخیم نیستند و فقط حال دوازده نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

گزارش هایی از به دام افتادن شماری از کارکنان این کارخانه در میان شعله های آتش و آوارهای ناشی از انفجار منتشر شده است. کوچک بودن شهر ویکو، همچنین باعثشده است مقامات شهری از مناطق دیگر در خواست کمک های پزشکی و آمبولانس کنند.

برخی از شاهدان از بروز انفجارهای دیگری نیز بعد از انفجار اصلی خبر داده اند.

در همین حال برخی از منابع خبری در آمریکا از نشت مواد سمی موسوم آمونیاکی خبر دادند که باعث شده است مقامات شهرک تاون آو وست در نزدیکی این کارخانه، از ساکنان شهر بخواهند از خانه های خود خارج شوند و به نقطه ای دور تر و امن تر بروند.