تصاویر اولیه از انفجار هولناک در یک کارخانه کود شیمیایی تگزاس نشان دهنده وسیع بودن ابعاد این حادثه است که هنوز از ماهیت آن اطلاعی در دست نیست.

کد خبر: 212439