به گزارش افکارنیوز، به نقل از شبکه های اسکای نیوز عربی و العربیه، امارات از دستگیری اعضای یک هسته وابسته به القاعده خبر داد. به گفته مقامات اماراتی، این هسته که ۷ نفر از ملیت های عربی عضو آن هستند، در راستای ضربه زدن به امنیت این کشور فعالیت می کردند.

بر این اساس این هسته اقداماتی که برای هدف قرار دادن امنیت امارات و شهروندان افراد غیراماراتی مقیم این کشور به سر می برند، برنامه ریزی می کرده است.