جنبش جوانان ۱۴ فوریه در بحرین ، از مردم این کشور خواست در تظاهرات گسترده امروز (شنبه) با عنوان " راهپیمایی کفن پوشان " و با شعار " برو ای حمد " (حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین) برگزار می شود؛ شرکت کنند.

این در حالی است که به دنبال گسترش اعتراضات مردمی در بحرین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز جمعه به طور غیر منتظره وارد منامه شد.

اعتراضات مردمی در بحرین، ناوگان پنجم آمریکا مستقر در این کشور را که راهبردی‌ترین ناوگان واشنگتن در منطقه است با خطر روبرو کرده و این مساله نگرانی عمیق آمریکایی‌ها از تحولات بحرین را برانگیخته است.

" حسن مشیمع " مخالف سرشناس بحرینی گفت: تظاهرکنندگان امروز از مقابل قبرستان دار کلیب در منامه، به سمت کاخ الصافریه حرکت می کنند.

وی با اشاره به حملات نیروهای امنیتی بحرینی به تظاهرکنندگان دیروز(جمعه)، گفت: بنا به اعلام وزارت بهداشت ۷۷۴ زخمی به بیمارستان ها منتقل شده اند این در حالی است که وزارت کشور اعلام کرده است فقط شش گلوله برای متفرق کردن تظاهرکنندگان شلیک شده است.

منامه پایتخت بحرین دیروز(جمعه) صحنه راهپیمایی به سمت میدان الشهداء برای مطالبه سرنگونی دولت و لغو قانون اساسی بود.

محلی درگفتگو با العالم از زخمی شدن صدها نفر از تظاهرکنندگان درحمله " اوباش حکومتی " و مزدوران و چماقداران با چاقو و چماق خبر دادند و پلیس نیز اعلام کرد که از برگزاری تظاهرات دیگر به سمت دربار پادشاهی جلوگیری کرده است.

یک شهروند بحرینی گفت که به همراه خانواده اش در تظاهرات دیروز مورد حمله نیروهای امنیتی بحرین قرار گرفته است.

وی افزود: نیروهای امنیتی و مزدوران بحرینی در صدد ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم هستند و علیه تظاهرکنندگان به خشونت متوسل شده اند.