به گزارش افکارنیوز، سعید کمال گفت که شلیک موشک به ایلات کار اسرائیل بود تا مصر را در برابر جامعه جهانی وارد بحران دیپلماتیک و امنیتی نماید.

وی اظهار داشت که هدف از این قبیل اقدامات این است که اسرائیل در امور امنیتی سینا وارد شود و این موضوع را گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل نیز نشان می‌دهد و به این ترتیب اسرائیل بتواند پا در سینا گذاشته و پس از آن فلسطینیان را از غزه به سینا به عنوان وطن جایگزین مهاجرت دهد و این طرح‌ را بر اساس طرح‌های اسرائیلی که از مدت‌ها قبل برای آن تلاش می‌کرد، اجرا کند.

کمال تاکید کرد که از دیگر اهداف شلیک این موشکها در تنگنا قرار دادن حماس بویژه پس از توافقنامه آتشبسی است که اخیرا به دنبال جنگ ۸ روزه بین اسرائیل و حماس به امضا رسید و اسرائیل سعی دارد مصر و به خصوص سینا را ناامن نشان دهد.