به گزارشافکارنیوز، اتحادیه انجمن‌های دوستی ویتنام(VUFO) و انجمن دوستی ویتنام – ایران(IVFA) زلزله اخیر در کشورمان را به مردم، دولت و بازماندگان قربانیان زلزله، سفارت کشورمان در ویتنام و انجمن دوستی ایران ویتنام تسلیت گفته و مراتب همدردی و تاثر عمیق خود را از صمیم قلب اعلام داشتند.

در این پیام تسلیت که به سفارت کشورمان در هانوی ارسال گردیده آمده است: ما باور داریم قطعاً مردم ایران با روحیه تسلیم ناپذیر خود به زودی بر تلخیها، آسیبها و نتایج جدی این فاجعه طبیعی فایق خواهند آمد.