نقاشی علیه قذافی در دستان یکی از مخالفان در شهر بنغازی در شرق لیبی.