سواحل شهر بندرگاهي آكاپولكو در ايالت گوئرِرو در جنوب مكزيك در روزهاي اخير مهمان جمعيت انبوهي از ماهيها شدهاند.

به گزارش ایسنا، این میزان به قدری زیاد است که از بالا مانند یک لکه نفتی بزرگ دیده می‌شود.هزاران ماهی ساردین، کولی، راه‌راه و ماکرل در سواحل مکزیک موج می‌زنند.

بسیاری معتقدند هجوم ماهی‌ها در اثر سونامی ژاپن اتفاق افتاده است. البته متخصصان هنوز در مورد این واقعه نظری نداده‌اند.

ماهیگیران خوشحال با قایق‌های چوبی خود به دریا رفته و بدون استفاده از تور یا قلاب تنها با اکتفا به یک سطل ماهیگیری می‌کنند.

ريچ بريج، يك زمينشناس سازمان زمينشناسي آمريكا در مورد اين واقعه ميگويد: اين پديده جزو وقايعي است كه انسان دوست دارد بين آنها ارتباطي ايجاد كند، اما كسي چهميداند؟ سونامي ميتواند جريانات منطقه را تغيير دهد اما نميتوان به راحتي بين اين وقايع ارتباط ايجاد كرد.