یک تحلیلگر ترک مقیم آمریکا با اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی اروپا در پی قیام مردم لیبی گفت: انقلاب اعراب تمام فرضیه های احمقانه را در این باره که اسلام یا فرهنگ اعراب با دموکراسی سازگاری ندارد، تضعیف می کند.

به گزارش مهر، " بارین کایاگ اوغلو " تحلیلگر ترک مقیم آمریکا در پاسخ به این سوال که " با توجه به حمایت غرب از دیکتاتورها در خاورمیانه به خصوص از رئیس جمهوری مخلوع مصر، پس از برکناری این افراد توازن قدرت در منطقه به چه شکل خواهد شد؟ " به خبرگزاری مهر گفت: هنوز بسیار زود است درباره توازن قدرت در منطقه پس از کناره گیری " حسنی مبارک " رئیس جمهوری مخلوع مصر از قدرت سخن بگوییم، اما دولت جدید مصر نیازمند سرمایه گذاری خارجی و درآمدهای حاصل از سفر جهانگردان به این کشور است تا مراحل دشوار را پشت سرگذارد.

بنابراین، انتظار ندارم که تغییر اساسی در سیاست های خارجی کشورهای جهان عرب در ۵ سال آینده رخ دهد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه درآمریکا در پاسخ به این سوال که " عوامل تاثیرگذار منطقه ای و بین المللی در انقلاب مردم جهان عرب چیست؟ " گفت: این انقلاب ها تمام فرضیه های احمقانه را در این باره که اسلام یا فرهنگ اعراب با دموکراسی سازگاری ندارد، تضعیف می کند.

این دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه ویرجینیای آمریکا اظهار داشت: انقلاب مردم جهان عرب همچنین این فرضیه را که دولت های جایگزین رژیم های کنونی در منطقه خودکامه و مستبدتر هستند، تضعیف می کند و تظاهرات مسالمت آمیز مردم مصر این فرضیه ها را کاملا رد کرد.

وی افزود: انقلاب اعراب نشان می دهد که تنها دولت های دموکراتیک سبب ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی می شوند. فقر شدید و بیکاری در کشوری همچون لیبی با داشتن ذخایر عظیم نفتی و جمعیت کم نشان می دهد که رژیم های دیکتاتوری باید پاسخگو باشند و بقیه رژیم های منطقه که مخالف ایجاد تغییرات در کشور هستند باید درس درستی را از ناآرامی های اخیر در جهان عرب بگیرند.

این تحلیلگر ترک مقیم آمریکا در رابطه با استراتژی جدید غرب در منطقه پس از برکناری دیکتاتورها از قدرت گفت که احتمالا در ابتدا تغییرات ناچیزی در این استراتژی صورت می گیرد.

وی در رابطه با تاثیر انقلاب مردم لیبی بر بازار نفت اروپا اظهار داشت: قیمت نفت هر روز بالاتر می رود و می توان گفت انقلاب مردم لیبی احتمالا تاثیر منفی بر بهبود اوضاع اقتصادی در اروپا و کشورهای سراسر جهان می گذارد و بار دیگر با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ زمانی که قیمت نفت به بشکه ای ۱۴۵ دلار رسید، مواجه می شویم.