به گزارش افکارنیوز به نقل از شبکه العالم نبیل رجب اظهار داشت: خبری که در شبکه های اجتماعی در اینترنت به نقل از "نبیل الحمر" مشاور رسانه ای پادشاه بحرین مبنی بر گسیل نیروهایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بحرین برای حفظ رژیم حاکم منتشر شده، نگران کننده است.

وی افزود: اعزام این نیروها به بحرین موجب تشدید اقدامات ضد مردم می شود به طوری که در تظاهرات روز یکشنبه صدها تظاهرکننده بر اثر اقدام خشونت آمیز نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم حاکم زخمی و عده ای نیز شهید شدند.

رجب با هشدار در باره دخالت نیروهای بیگانه در بحرین گفت: تقویت رژیم حاکم با استفاده از نیروها و ارتش های بیگانه بسیار خطرناک و غیرقابل قبول است و موجب پافشاری بیشتر ملت بر مطالبات خویش می شود.

دبیرکل مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد: ما مخالف دخالت ارتش های بیگانه در امور داخلی بحرین هستیم، چرا که ملت بحرین خواستار حقوقی است که قوانین و معاهدات بین المللی نیز بر آنها تاکید کرده است.

وی افزود: اقدامات رژیم بحرین، ناقض همه قوانین و معاهدات بین المللی است و بکارگیری اوباش، نیروها و مزدوران بیگانه موجب تشدید هرچه بیشتر بحران می شود.

رجب با اشاره به حمله اوباش حکومتی به تظاهرکنندگان در نقاط مختلف کشور گفت: تا کنون بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در بیمارستانها بستری شده اند که بیشتر آنها با خنجر و چاقوی اوباش حکومتی مجروح شده اند.

وی افزود: رژیم بحرین در حال سوق دادن کشور به سوی بحرانی فرقه ای و طایفه ای است.