محمد علی غفاری روز دوشنبه در مراسم آماده باش همیاران پلیس افزود: باید شرایطی ایجاد شود تا در کنار تحصیل فرصتی برای آشنایی با رفتارهای اجتماعی برای دانش آموزان ایجاد شود.

به گزارش مهر، وی گفت: دانش آموزان می توانند در حل بسیاری از مسائل اجتماعی بسیار موثر باشند به نحوی که در سال جاری با همکاری پلیس یاران نزدیک به ۲۰ درصد از تلفات منجر به فوت کاهش یافت.

غفاری اظهار داشت: در سال آینده نیز فعالیت پلیس یاران و همیاران پلیس با رعایت ضوابط و قوانین ادامه خواهد داشت.