این مؤسسه درگزارش خود می نویسد: هند ۹ درصد از مقدار نقل و انتقال تسلیحات در صحنه بین المللی را از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به خود اختصاص داده که در این بین ۸۲ درصد از واردات تسلیحات این کشور از روسیه بوده است.

این گزارش همچنین می نویسد: تعدادی از عوامل در افزایش اشتیاق هند برای واردات بیشتر را فراهم کرده که از جمله آنها می توان به رقابت این کشور با پاکستان، چین و همین طور برخورد با دیگر چالش های بین المللی اشاره کرد.

به گزارش مهر، دکتر " پل هولتوم " مدیر برنامه نقل و انتقال تسلیحات در مؤسسه استکهلم همچنین به رقابت صادر کنندگان تسلیحات برای بدست گرفتن بازارهای تسلیحاتی در آسیا، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای لاتین اشاره می کند و می گوید: رقابت های شدیدی بین فراهم کنندگان تسلیحات برای بزرگترین بازار آسیایی وجود دارد.

وی می گوید: "یوروفایتر" یا کنسرسیومی متشکل از آلمان ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و همچنین دیگر کشورها همچون فرانسه، روسیه و آمریکا در حال رقابت برای بدست گرفتن بازار این مناطق هستند. رقابت های مهمی برای بدست آوردن بازارهای برزیل و هند در جریان است و فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگیس هم در حال رقابت برای گرفتن سفارش ساخت تجهیزات نیروی دریایی از الجزایر هستند.