به گزارش افکارنیوز، ایران هسته ای، ارزیابی اطلاعاتی امریکا از آخرین شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پاسخ مدیر اطلاعات ملی امریکا به یک سوال: چرا در ایران شورش نمی شود؟ را منتشر کرد.

جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی و رییس جامعه اطلاعاتی امریکا با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا تازه ترین ارزیابی اطلاعاتی خود درباره وضعیت جامعه ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری را به این کمیته ارائه کرد.

نکات کلیدی این ارزیابی که متن کامل آن در اینجا در دسترس است، چنین است:

ایران در داخل کشور خود استبدادی تر و در خارج از آن جسورتر شده است.

نخبگان معترض، اقتصاد رو به وخامت و سیاست منطقه ای نامشخص ار ویژگی های ایران است.

اقتدار رهبری در ایران در حال حاضر خارج از کنترل است و نهادهایی مانند سپاه پاسداران تاثیر قوی تری بر نتایج انتخاب مردم و همچنین رفتار روحانیون دارند.

رهبر ایران و متحدان آن اکنون بیشترین توجه خود را به افزایش تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد(۱۴ ژودئن) با هدف افزایش مشروعیت رژیم متمرکز کرده اند اما در عین حال می خواهند از تکرار حوادثپس از انتخابات سال ۲۰۰۹(۱۳۸۸) جلوگیری کنند.

اقتصاد ایران در اثر تحریم ها در وضع بدی قرار دارد اما به دو دلیل ترس از دستگاه های امنیتی و سازمان نامناسب اپوزیسیون نارضایتی مردم از این وضعیت تبدیل به آشوب نشده است.

در عین حال رهبری ایران درصدد کاستن از فشار اقتصادی بر طبقه محروم است.