به گزارش افکارنیوز، هفته‌نامه آلمانی «اشپیگل»، بنابر نظر سنجی که به تازگی در ۶ کشور اروپایی انجام شده، بدهیهای بالا و بحران اقتصادی در اروپا باعثشده تا شمار اروپایی‌هایی که اعتماد خود را از اتحادیه اروپا از دست می‌دهند به شدت افزایش یابد به طوری که اعتماد اروپاییان به سازمانهای اروپایی و اتحادیه اروپا به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

اطلاعات موسسه «یوروبارومتر» برگرفته از ارزیابی‌های شورای روابط خارجی اروپا(ECFR) و آمار سال ۲۰۱۳، حاکی از دلسردی بالا در بین شهروندان اروپایی نسبت به اتحادیه اروپا است.

به این ترتیب در اسپانیا تقریبا سه چهارم شهروندان هیچ اعتمادی به اتحادیه اروپا ندارند و فقط ۲۰ درصد از مردم این کشور هنوز به اتحادیه اروپا اعتماد دارند. این در حالی است که در نظر سنجی قبلی که حدود پنج سال پیش در این باره انجام گرفته بود ۶۵ درصد به اتحادیه اروپا خوشبین بودند.

در ایتالیا بی اعتمادی نسبت به اتحادیه اروپا در ۵ سال گذشته دو برابر شده و به ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده بود.در آلمان نیز حدود ۵۹ درصد از شهروندان دیگر به سازمانهای اروپایی هیچ اعتمادی ندارند. این در حالی است که قبل از شروع بحران مالی اکثریت مردم این کشور به اتحادیه اروپا اعتماد داشتند. آمارها نشان می دهد که از زمان شروع بحران مالی دلسردی نسبت به اتحادیه اروپا شدیدا افزایش پیدا کرده است.