به گزارش افکارنیوز، المصری الیوم نوشت: ظهر امروز جمعه درگیری بین معترضان و نیروهای امنیت مرکزی در مقابل ساختمان استانداری الشرقیه رخ داد.

درگیری‌ها پس از آن رخ داد که معترضان سعی داشتند ورودی‌های خیابان‌های منتهی به ساختمان استانداری را بسته و در آنجا آتش به پا کنند که با واکنش نیروهای امنیتی به این قضیه درگیری‌ها آغاز شد.

همچنین درگیری بین رانندگان تاکسی‌ها و تظاهرات‌کنندگان در مقابل ساختمان استانداری رخ داد.

بر اساس این گزارش معترضان همچنین به سمت منزل مرسی حرکت کرده و سعی داشتند به منزل وی یورش ببرند اما نیروهای امنیتی با محاصره ساختمان مانع این کار شدند و معترضان نیز به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی به طور گسترده در مقابل مقر اصلی جماعت اخوانالمسلمین در خیابان عبدالعزیز علی به منظور مقابله با هر گونه درگیری احتمالی بین معترضان و هواداران جماعت اخوانالمسلمین مستقر شدهاند.