به گزارش افکارنیوز، الجزیره نوشت: " پرویز مشرف " امروز جمعه در دادگاه شهر راولپندی حاضر شد. این دادگاه برای رسیدگی به اتهام مشرف مبنی بر همدستی در طرح ترور بی نظیر بوتو تشکیل شد.

بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، پنج سال قبل برای شرکت در انتخابات پارلمانی وارد این کشور شد اما در یکی از تجمعات انتخاباتی ترور شد. مخالفان مشرف وی را به همدستی با شبه نظامیان و اهمال در تامین امنیت محل برگزاری مراسم برای از بین بردن رقیب خود متهم می کنند.

در جلسه امروز دادگاه راولپندی، قاضی پرونده به دلیل درخواست وکیل مدافع شاکیان، دستور داد تا مشرف تا روز دوشنبه هفته آتی در بازداشت خانگی بماند. این در حالی است که مشرف بعد از ورود به پاکستان در ماه جاری میلادی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته بود.

مشرف برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشته اما به حکم دادگاه عالی این کشور نمی تواند در این انتخابات شرکت کند.