گروههای امدادگر به اتفاق یکصد هزار نفر از نیروهای نظامی ژاپن عملیات گسترده کمک به آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی را آغاز کرده اند.

واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد، بازماندگان از بیم پس لرزه و سونامی جدید، به فروشگاه های باقیمانده هجوم آورده اند و قفسه های مراکز خرید خالی شده است.

اختلال در شبکه حمل و نقل ژاپن، امداد رسانی به مناطق آسیب دیده را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مردم شهر اشینوماکی که یکصد و شصت و پنج هزار نفر جمعیت دارد، از نبود آب آَشامیدنی سالم رنج می برند.

شهردار اشینوماکی درباره اتمام مواد غذایی و نیز قطع شبکه ارتباطی این شهر ابراز نگرانی کرده است.

پاتریک فولر سخنگوی صلیب سرخ منطقه آسیا - اقیانوس آرام که در این شهر مستقر است گفت شماری زیادی از مردم زیر آوار گرفتار شده اند.

بیمارستان شهر به طور کامل تخریب شده است و جای سالمی برای بستری کردن بیماران وجود ندارد.

گزارشهای خبری حاکیست حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر از مردم ژاپن آب آشامیدنی ندارند و پانصد هزار نفر نیز در اردوگاههای موقت اسکان یافته اند.

گروههای امدادی اعلام کرده اند مردم مناطق آسیب دیده به شدت به آب و مواد غذایی، پوشاک، پتو، مواد سوختی و اقلام دارویی نیاز دارند.

برق در بسیاری از نقاط ژاپن جیره بندی شده است.