به گزارشافکارنیوز، این دادگاه دو نفر از اعضای هیئت انتخاباتی این ایالت را به دلیل جعل امضا در حمایت از باراک اوباما و هیلاری کلینتون محکوم کرد.

" بوچ مورگان " رئیس حزب دموکرات در منطقه " سنت جوزف " و " داستین بلیث" از اعضای سابق کمیته انتخابات ایندیا، هر دو اتهامات خود را پذیرفته اند.

طبق قوانین داخلی آمریکا هر نامزد بایستی بتواند در هر منطقه انتخاباتی حداقل ۵۰۰ امضا در حمایت از خود جذب کند تا بتواند در انتخابات مقدماتی شرکت کند.

این دو عضو ارشد حزب دموکرات متهم هستند که با جعل امضا کمبود امضای هیلاری کلینتون و باراک اوباما را جبران کرده اند.

به نوشته فاکس نیوز، مورگان متهم است که مغز متفکر این تقلب بوده و برنامه ها برای به حد نصاب رسیدن امضاها را وی مدیریت کرده است.

در انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی آمریکا، باراک اوباما و هیلاری کلینتون هر دو از حزب دموکرات نامزد این رقابت ها شده بودند که در نهایت اوباما به عنوان نامزد اصلی موکرات ها وارد رقابت ها شد.