جبهه معارضن در سوریه از کودکان برای اهداف نظامی علیه دولت بشار اسد سوء استفاده می کنند. معارضین سوریه با جذب کودکان سوری به آن ها استفاده از سلاح و جنگ را آموزش می دهند تا از این کودکان برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.

کد خبر: 215528