پانا: اخبار رسیده از طرابلس پایتخت لیبی حاکی از آن است که "سیف الاسلام قذافی" فرزند دیکتاتور لیبی شخصی را به سنگال فرستاده تا بهترین جادوگران آفریقایی را برای جلوگیری از شکست استخدام کنند.

روزنامه سنگالی " لاس " در این باره نوشت: " سیف الاسلام قذافی " یکی از دوستان سنگالی خود را برای یافتن بهترین جادوگران این کشور مامور کرده و دستور داده تا برای تقویت روحیه پدرش و قدرتمند نمودن " قذافی " علیه معترضان کاری بکنند.

بر اساس این گزارش " مفتاح میسوری " شخصی که ۱۶ سال مترجم زبان فرانسوی " قذافی " است، گفت: " معمر قذافی " دچار نوعی افسردگی شده چون احساس می کند مورد خیانت برخی اطرافیان خود قرار گرفته اما هنوز هم برای سرکوب مخالفان و اداره کامل لیبی پافشاری می کند.

به گفته این مترجم رابطه "معمر قذافی" با کشورهای آفریقایی به خصوص کشور سنگال رابطه ای بسیار عمیق است. او با بازرگانان و مسئولان سنگالی رفت و آمدهای خانوادگی دارد از همین رو فرزندش از سنگالی ها درخواست کمک کرده است.