به گزارش افکارنیوز، حمزه حاج حسن خبرنگار شبکه المنار در گزارشی گفت پیشروی ارتش سوریه و کمیته‌های مردمی در روستاهای ریف قصیر پرده از اقدامات گروههای مسلح در این روستاها برداشت.
آنها در روستای برهانیه مرتکب قتل عام شده‌اند و بقایای هشت جسد پیدا شد که حدود یکسال پیش کشته شدند.
یکی از بستگان کشته‌ها گفت: به معنای کامل کلمه چنین اقدامی یک اقدام بزدلانه است کسی که ذره ای انسایت داشته باشد چنین کاری نمی کند در هیچ دینی چنین اقداماتی وجود ندارد.
یکی از افسران ارتش سوریه گفت: ما به منطقه ای که تروریستها و افراد مسلح در آنجا پناه گرفته بودند حمله کردیم آنها بین انسان و حیوان تفاوتی قائل نیستند اطلاعاتی به دست آوردیم که نشان می دهد هشت جسد در اینجا دفن شده است.
حاج حمزه سپس به مکان دیگری اشاره کرد و افزود گفته می شود اینجا محل دفن افراد مسلحی است که کشته شدند.
همچنين شماري از نيروهاي ارتش سوريه و غير نظاميان که افراد مسلح آنها را کشتهاند ، اينجا دفن شده اند . بقاياي اجساد به ارتش سوريه و پزشکي قانوني تحويل داده خواهد شد تا شناسايي شوند .