به گزارشافکارنیوز، یک گزارش تحقیقاتی تهیه شده توسط «دانیل هاپسکیپر» نشان می‌دهد که یکی از بستگان نزدیک بمب‌گذاران شهر بوستون، دارای ارتباطی نزدیک با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا بوده است.

بنابراین گزارش، «روسلان تسانیر»، عموی جوهر و تیمورلن ساناریف و کسی اقدام تروریستی مزبور را به شدت محکوم کرده است، یک فعال نفتی است که دارای ارتباطات ویژه با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است.

شرکت مرتبط با تسانیر برای ارسال اطلاعات برای سیا از این سازمان پول دریافت می‌کند و همچنین از سازمان USAID نیز مستقیما مبالغی دریافت کرده است. سازمان اخیر از جمله سازمان‌هایی محسوب می‌شود که تحت لوای کمک‌های انسان‌دوستانه به پروژه‌های جمع‌آوری اطلاعات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یاری می‌رساند.

نام تسانیر زمانی بر زبان‌ها افتاد که نامبرده در سال ۲۰۱۱ در حلقه کسانی شناخته شد که در قالب شرکت‌های نفتی در سطح بین‌المللی دست به پول‌شویی می‌زنند.

شایان ذکر است که ارتباط یکی از بستگان نزدیک مظنونان بمبگذاری با سیا، میتواند ابهاماتی جدی در خصوص پشت پرده این انفجارها، ایجاد کند.