شماري از افراد خانواده علي عبد الله صالح رئيس جمهور يمن از جمله دختر و همسر جديدش، اين كشور را ترك كردند.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری ' محیط ' همسر جدید صالح و دخترش بلقیس همراه با شماری از افراد خانواده صالح که در حال حاضر با اعتراضهای گسترده مردمی روبه رو هستند، به وسیله یک هواپیما به مکان نامعلومی رفتند.

این منابع، علت این فرارها را ترس از حوادثاخیر و انقلاب مردمی ضد صالح دانستند.

در پي فرار اين عده ، كاخ رياست جمهوري اعلام كرد كه هيچ يك از مقامات يمن بدون اجازه رئيس جمهوري، حق سفر به خارج را ندارند .