به گزارش افکارنیوز، رادنی شکسپیر گفت: هیچ قانونی در عربستان وجود ندارد و تنها تصمیم هایی است که خاندان حاکم ان را اتخاذ می کنند و قوانین و اوضاع را مطابق میل خود تغییر می دهند.

وی در ادامه افزود: نظام سعودی از هر نوع برخورد مدنی به دور است و اقداماتی که انجام می دهد به نفع آن نیست و در نهایت به متلاشی شدن آن می انجامد.

ایالات متحده آمریکا در این راه عربستان را کمک می کند و مایل نیستند که اوضاع در این کشور تغییر کند، این در حالی است که نظام سعودی یک نظام دیکتاتوری است. گزارش های حقوق بشر نیز سازمان های سعودی را زیر سوال نمی برد زیرا با هم همدست هستند و آمریکا معتقد است که به نفعش است که از عربستان حمایت کند.

این فعال حقوقی در ادامه می گوید: آمریکا و عربستان سعودی طرف حق نیستند و بر این اساس نظام عربستان دیر یا زود از بین خواهد رفت و آمریکایی ها بعد از این ضرر خواهند کرد زیرا به لحاظ اقتصادی از هم می پاشند و پایگاه های خود را در خاورمیانه از دست می دهند. اسرائیل و آمریکا و عربستان از کشورهای مستبد هستند و مردم خود را مورد شکنجه قرار می دهند و دنیا می خواهد هر چه زودتر از دست آنها راحت شود.

" سعودی ها هموطن خود را به خاطر کوچکترین مساله شکنجه و طبق گزارش ها زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. زنان و مردم سعودی هیچ حقوقی ندارند و مسئولین نظام ترسو هستند، زیرا آنان می بینند که چه ظلمی بر مردم می شود ولی دم بر نمی آورند. باید توجه داشت که این کارها مانع شکل گیری جریان مردمی علیه انان نمی شود و سازمان های حقوقی می دانند که چه خشونت ها و تجاوزاتی در عربستان اتفاق می افتد. ما تا آخرین لحظه مبارزه می کنیم و دست روی دست نخواهیم گذاشت. "

"بسیاری از شهرهای عربستان سعودی شاهد تظاهراتی با درخواست برکناری وزیر کشور و آزادی زندانیان خود بودند. تظاهرکنندگان از سازمان های حقوقی می خواستند که برای توقف شکنجه و نقض حریم افراد سریعا در امور سعودی دخالت کنند و وارد عمل شوند. این تظاهرات از بریده به القصیم نیز کشیده شد که افراد معترض خواهان تحقق خواسته های خود بودند."