به گزارش افکارنیوز، یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: برلین با صادرات سلاح به قطر به مقداری بیشتر از آنچه قبلا گفته شده بود، موافقت کرده است.

مسئول آلمانی افزود: وزارت اقتصاد آلمان نه تنها با صادرات ۶۲ تانک لیوبارد و ۲۴ پرتاب کننده موشک که بر روی تانکها سوار می شود، موافقت کرده بلکه مجوز صدور هفت خودروی زرهی، ادوات توپخانه، تفنگهای خودکار، گلوله، مهمات و ادوات دیگر آن نیز موافقت کرده است.

این در حالی است که مخالفان در پارلمان آلمان از ادامه سیاستهای دولت این کشور در ارسال سلاح به مناطق بحرانی در خلیج فارس انتقاد کرده است.