به گزارش افکارنیوز، انکار هولوکاست در کانادا رشدی ۷۷ درصدی را تجربه کرده است.

بنابراین گزارش، این در حالی است که حمله به یهودیان نیز در کانادا رشدی ۳.۷ درصدی را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد بوده است.

حمله به یهودیان در سال ۲۰۱۱،۱۲۹۷ مورد گزارش شده بود که در سال ۲۰۱۲ به ۱۳۴۵ فقره رسید.

حملات بر ضد یهودیان در سه ایالت غربی کانادا ۲۵ درصد رشده داده است و در ایالت کبک چهار برابر شده است.