به گزارش افکارنیوز، در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده است که عصام الحداد معاون محمد مرسی در امور روابط خارجی و همکاری بینالمللی و محمد رفاعه الطهطاوی رئیس دفتر مرسی به تهران سفر کردهاند تا با مسئولان ایرانی دیدار و درباره راهکارهای فعالسازی کمیته چهارجانبه حل بحران سوریه متشکل از عربستان، ترکیه، مصر و ایران گفتوگو کنند.

در این بیانیه آمده است که الحداد و طهطاوی در سفر کوتاه خود به تهران و دیدار با مقامات ایرانی درباره طرح مصر در خصوص حلوفصل سیاسی بحران سوریه و توقف ریخته شدن خون سوریها رایزنی خواهند کرد.