به گزارش افکار نیوز به نقل از شبکه العالم، در حالی که یک روز از اشغال بحرین توسط عربستان سعودی میگذرد، موضعگیری سران آمریکا در برابر این اشغال بسیار قابل توجه است تا جایی که سخنگوی کاخ سفید از این اقدام ریاض حمایت کرد.

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود، در حالی که با سوالات متعدد خبرنگاران در مورد اشغالگری عربستان در بحرین مواجه شده بود، نتوانست به این سوالات پاسخ دهد. در این نشست خبری خبرنگاری پرسید اگر کشور دیگری مثلا ایران تصمیم گرفته بود که وارد کشور دیگر شود، چون احساس کرد که کار درستی انجام می‌‌دهد آن وقت امریکا چه می‌کرد، می‌دانم که این یک فرضیه است اما به نظر می‌رسد خیلی جدی باشد؟

جی کارنی بدون پاسخ مستقیم به این سوال خبرنگار، مدعی شد: فکر می‌کنم شما باید منظور من را متوجه شوید ما گزارش هایی را که شما درباره آن صحبت می کنید مشاهده کردیم این حمله به یک کشور نیست. خبرنگار با قطع صحبت‌های جی کارنی گفت هست، هست.

سخنگوی کاخ سفید در حالی که نمی‌توانست این اقدام خارج از عرف سران ریاض که به نظر می‌رسد با چراغ سبز واشنگتن صورت گرفته را توجیه کند، گفت: ما مصرانه از دولت بحرین و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج ‌فارس می‌خواهیم از خود خویشتنداری نشان دهند و با تظاهرکنندگان که به صورت مشروع نگرانی‌های خود را بیان می کنند، هیچ برخورد فیزیکی خشن نداشته باشند.

کارنی بدون اشاره به سخنان اخیر آدام ارلی سفیر آمریکا در بحرین که وعده برخورد خشن رژیم آل‌خلیفه با تظاهرکنندگان را داده بود، گفت: ما بار دیگر از دولت بحرین و دیگر دولت های منطقه می‌خواهیم که به این پیام گوش دهند.

خبرنگار دیگری پرسید آیا شما از سعودی‌ها می خواهید که بحرین را ترک کنند؟ سخنگوی کاخ سفید بدون پاسخ صریح به این سوال گفت: ما از سعودی‌ها دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و دولت بحرین می‌خواهیم از خود خویشتنداری نشان دهند. معتقدیم که گفتگوی سیاسی راه حل مسائلی است که در منطقه در بحرین و دیگر کشورها رخ داده است.

سخنان آشفته سخنگوی کاخ سفید که نشان از آشفتگی سیاسی در درون هیات حاکمه آمریکا و ناتوانی در مشروعیت بخشی سیاسی به اقدام اخیر آل سعود در اشغال نظامی بحرین است، حاکی از حمایت همه جانبه این کشور از رژیمهای دیکتاتوری در دنیای عرب به خصوص شورای همکاری خلیجفارس است.