به گزارش افکارنیوزبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، انتشار پیامی ویدیوئی از یکی از اعضای نظامی القاعده بنام ابویحیی اللیبی که خواستار برقراری شریعت اسلامی در لیبی شده بود، این گمان را تقویت میکند که سرهنگ قذافی و غرب برای سرکوب کردن قیام مردم لیبی مستمسک خوبی پیدا کردهاند.

نوار ویدیوئی این تروریست که در یکی از سایت‌های گروهک القاعده منتشر شده است، نشان از پیوند این جریان با رژیم قذافی داشته و وی برای نجات خود در این شرایط دست به چنین اقدامی زده است. اللیبی و سازمان تروریستی‌اش که مشخص نیست از ابتدای قیام مردم در لیبی و پیش از آن در تونس و مصر کجا بوده‌اند و اینکه چرا مورد توجه مردم قرار نگرفته و مردم سراغ آنها نرفته‌اند، در حالی امروز به ناگهان از میان غبار انبوه درگیری‌ها در خاورمیانه سر در می‌آورند، که قذافی از روز اول گفته بود با آنها در حال جنگ است.

اللیبی که مشخص نیست در کدام یک از رسته‌های رهبری القاعده است و در هر برهه خطرناکی وارد عرصه شده تا آمریکا و متحدانش را از بن‌بست نجات دهد، امروز نیز خواستار برقراری شریعت در سرزمینی شده که نه خود و نه یکی از اعضای القاعده در آن فعالیت نداشته‌اند.

از آنجا که دستگاه سرهنگ قذافی و دولت آمریکا روابط تنگاتنگی با جریان‌های تروریستی به خصوص القاعده دارند و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا القاعده را مدیریت می‌کند، به حقیقت نزدیک است که اللیبی را به صورت موقت آزاد کرده باشند تا با چنین سخنانی، انقلاب مردم لیبی را زیر سوال برده و راه را برای سرکوب مردم این کشور هموار کنند.

بدون شک، سخنان قذافی که از روز اول می‌گفت در حال مبارزه با القاعده است، از روی یک مبنا و قاعده‌ای بوده و به نظر می‌رسد سرهنگ لیبیایی با ارتباطاتی که دارد، توانسته است در هماهنگی با سیا و موساد، از تنور القاعده مردم این کشور را داغ کند و با تیغ نیز مبارزه با تروریسم که کشورهای غربی و آمریکا عّلّمم کرده‌اند، گردن مردم استبداد ستیز این کشور را بزند.

سکوت معنادار و بیتحرکی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نیز در این میان عیان شد که مشخص نیست در پشت پرده چگونه با سرهنگ بر سر نفت این کشور بستهاند که او اینچنین بیمحابا خون مردم را میریزد و تاسیسات و زیربناهای لیبی را به آتش میکشد و صدایی از هیچکدام از این مدعیان در نمیآید.