مركز زمینشناسی آمریکا اعلام کرد كه زمین لرزهای به بزرگی شش درجه در مقیاس ریشتر ساحل هونشو در شرق ژاپن را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از شین‌هوا، کانون این زلزله عمق ۱۵ کیلومتری دریا اعلام شده است.

این در حالی است که پس از وقوع زلزله و سونامی در ژاپن، این کشور با کمبود انرژی و مواد غذایی مواجه شده و اکنون بحران هسته‌ای ژاپن فروکش نکرده است.
کارشناسان در مورد وقوع زلزله قدرتمند در روز چهارشنبه ‌امروز‌ هشدار داده‌اند و همین مسئله موجب وحشت مردم ژاپن شده است.
در توکیو امروز بیش از یک‌صد قطار از حرکت بازماندند.

اداره برق توکیو اعلام کرد که به‌دلیل کمبود انرژی در پی بحران در راکتورهای هسته‌ای راهی به جز خاموشی‌های نوبتی در پایتخت ژاپن و شهرهای اطراف آن نیست.

مقامهاي ژاپن از مردم خواستهاند صرفجویی کنند تا بتدریج اوضاع به حال عادی بازگردد در حال حاضر اوضاع در توکیو حال عادی دارد و قطارهای شهری همچنان در حال فعالیت هستند.